Högtryckstvättning

effektiv hustvätt med högtryckstvättar

Fönsterputsning Stockholm erbjuder låg och högtryckstvättar för alla typer av ytor. Våra tjänster omfattar byggnader och hus tvätt, betong tvätt, tegel tvätt, sten och stuckatur rengöring, tak, samt terrass och staket.

Högtryckstvätta hus

Vid hustvätt används en lågtrycks tvätt med en kemisk lösning som även är miljövänlig och biologiskt nedbrytbar.

För betong och tegel används en högtryckstvätt med en miljövänlig kemisk lösning för att få bort den annars svårtvättade smutsen.

När vi rengör tak använder vi en lågtryckstvätt för att helt och hållet eliminera mögel och svamp. Ditt tak kommer inte att komma till skada då vi använder vår lågtryckstvätt.